El sofriment, aquest desconegut

El sofriment, aquest desconegut

En aquest petit recull de reflexions, que ningú no hi esperi trobar un tractat filosòfic o teològic o una anàlisi científica del dolor. Tot el que segueix a continuació tan sols és una opinió subjectiva d’allò que s’entén per sofriment, les seves causes –les conegudes i les desconegudes– i els seus aspectes positius i negatius, així com l’actitud més humana i acollidora per cuidar malalts, que, al cap i a la fi, són éssers sofrents que poden parlar del dolor amb coneixement força profund.